Wat is de WO2-thesaurus?

De WO2-thesaurus is een gevalideerde, hiërarchisch georganiseerde trefwoordenlijst voor de thematische ontsluiting van (digitale) bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog. De thesaurus bevat bijna 2300 termen over gebeurtenissen, plaatsen, begrippen en objecten. De trefwoorden zijn verdeeld over een aantal hoofdgebieden als Vervolging, Bestuur, Dagelijks Leven, Recht, etc. Tevens bevat de WO2-thesaurus een uitgebreide lijst van kampen en getto's in zowel Europa als toenmalig Nederlands-Indië, inclusief GPS coördinaten.

De WO2-thesaurus is ontwikkeld door het NIOD, in opdracht van het Netwerk Oorlogsbronnen.

Waar kan ik de WO2-thesaurus vinden?

De thesaurus is sinds december 2016 vrij beschikbaar (CC0) via https://data.niod.nl/WO2_Thesaurus.html. De gehele WO2-thesaurus kan met SPARQL bevraagd en Linked Open Data doorzocht worden. Ook zijn de losse termen in machine-leesbaar formaat downloadbaar.

Let bij gebruik van de afbeeldingen in de WO2-thesaurus op de auteursrechten/licentievoorwaarden. Bij het online zetten van de WO2-thesaurus waren de bijgevoegde afbeeldingen rechtenvrij beschikbaar; dit kan tussentijds veranderd zijn.

Nieuws over de WO2-thesaurus vindt u op de thesaurusprojectpagina van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Kijkt u voor het downloaden van de WO2 Thesaurus in het Open Data Register van NOB.

Wie onderhoudt de WO2-thesaurus?

De WO2-thesaurus wordt onderhouden door het NIOD waar een redactie toeziet op de kwaliteit van de thesaurus.

Indien u constateert dat een bepaalde term ontbreekt in de WO2-thesaurus dan kunt u voorstellen om dit begrip toe te voegen aan de thesaurus. Om in aanmerking te komen voor opname in de thesaurus moet de term aan een aantal eisen voldoen:

  1. De nieuwe term past binnen de scope van de WO2-thesaurus
  2. De nieuwe term is geen synoniem van een reeds bestaande term. Voorstellen voor synoniemen zijn echter wel welkom (als zgn. alternative term) en kunt u apart indienen
  3. De (betekenis van de) nieuwe term komt voor in drie bronnen. Die bronnen noemt u in het voorstel
  4. De nieuwe term is voorzien van een definitie of scope note waarin een omschrijving wordt gegeven van de term.De scope note is gestaafd door één of twee deugdelijke bronnen en bestaat uit maximaal 3 zinnen
  5. Om de term een plaats te geven in de thesaurus geeft u aan wat de broader term is of welke de broader terms zijn.

Uw voorstel voorzien van argumentatie volgens bovenstaande punten stuurt u naar: WO2thesaurus@niod.knaw.nl.

Vragen over of aanvullingen op bestaande termen uit de WO2-thesaurus kunt u ook naar bovenstaand adres sturen.

Uiteindelijk bepaalt de redactie van de WO2-thesaurus of een term wordt opgenomen in de WO2 thesaurus. De redactie vergadert 6x per jaar.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de WO2-thesaurus neemt u dan contact op met de redactie door een mail te sturen naar: WO2thesaurus@niod.knaw.nl