Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, het standaardwerk over de bezettingsperiode, verscheen tussen 1969 en 1994. Van de hand van De Jong kwamen in totaal 12 delen uit, verdeeld over 26 banden. Daarnaast was er nog een dun deel Bijlagen, met onder andere 100 pagina's met wijzigingen op de 12 delen en een register. Bovendien verscheen in 1991 deel 14, Reacties, onder eindredactie van prof. dr. J. Th. M. Bank en prof. dr. P. Romijn.  Elk deel dat uitkwam, was een media-event en elk deel werd uitgebreid besproken en becommentarieerd. Nog nooit is in Nederland zo'n korte periode uit de geschiedenis zo uitgebreid beschreven.

Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van dr. Loe de Jong (1914-2005) stelden NIOD-medewerkers René Kok en Erik Somers in 2004 een dvd over De Jong samen met de titel De mooiste opdracht die ooit gegeven is.

 

De mooiste opdracht die ooit gegeven is - deel 1
De mooiste opdracht die ooit gegeven is - deel 2
De mooiste opdracht die ooit gegeven is - deel 3