22 juni 2018

Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog? Deze vraag vormde het uitgangspunt van het onderzoek dat dr. Marc van Berkel (HAN) uitvoerde. Op het ministerie van VWS in Den Haag werden de resultaten op 21 juni 2018 gepresenteerd in het onderzoeksrapport Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog? Een onderzoek naar kennis, kennisbronnen en attitudes van Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. NIOD-onderzoeker Kees Ribbens, die als inhoudelijk adviseur betrokken was bij de totstandkoming van dit onderzoek, ging bij de presentatie in op de betekenis en context van de historische én actuele kennis over de oorlog.

Een PDF-versie van het rapport is rechts naast dit bericht te vinden.

>>>Lees de blog<<<<

Holocaustmonument in Berlijn