30 april 2020

Op 8 mei 2020 was het 75 jaar geleden dat het NIOD (toen nog RIOD) werd opgericht. Naar aanleiding van dit 75-jarige bestaan verscheen bij uitgeverij Boom het boek Oorlog in onderzoek – 75 jaar NIOD.

Dit boek laat de onderzoekers van het NIOD zelf aan het woord en beschrijft de complexiteit van de manier waarop we omgaan met de oorlog.
 
Over het NIOD
Het NIOD doet sinds 75 jaar wetenschappelijk onderzoek naar oorlogsgeweld. Op 8 mei 1945, drie dagen na de bevrijding, opende het instituut zijn deuren. Spoedig daarna volgde de opdracht tot een groot onderzoek naar de net beëindigde oorlog. Dat resulteerde in de bekende boekenreeks Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van prof. Loe de Jong. De vermaarde historicus was lang het gezicht van het NIOD. Onder zijn leiding verzamelde het instituut talloze overheidsdocumenten, dagboeken, kaarten, kranten, foto’s, brieven en boeken over de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië.
 
Het NIOD nu
Tot op de dag van vandaag wordt het bronnenmateriaal van het NIOD veelvuldig geraadpleegd en geeft het instituut op eigengereide wijze duiding aan het beladen oorlogsverleden. Het gebeurt geregeld dat NIOD-onderzoek het nieuws haalt en leidt tot politieke en maatschappelijke discussies.
https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-9113_Oorlog-in-onderzoek

Fragmenten uit Oorlog in onderzoek
'Het zijn lastige tijden voor historici, die niet alleen een onderzoekssoldaatje willen zijn, maar die proberen het verleden te begrijpen en die vragen stellen prefereren boven al te gesimplificeerde waarheden.' – Hinke Piersma

'Zo herinner ik mij mijn eerste bezoeken aan het instituut, bijna veertig jaar geleden, een sfeer die niet ver afstond van Het Bureau van Voskuil. Soms zag je, in de verte, Loe de Jong, werkend aan de geruchtmakende drie delen over Nederlands-Indië.' – Frank van Vree
 
Met slotbeschouwing van NIOD-directeur Frank van Vree
Oorlog in onderzoek kwam tot stand onder redactie van NIOD-medewerkers Marjo Bakker, Petra Drenth, Jeroen Kemperman en Hinke Piersma. De slotbeschouwing Een instituut met toekomst van Frank van Vree (directeur NIOD) is hier te lezen. Oorlog in onderzoek is o.a. te koop bij uitgeverij Boom.