7 september 2020

In de Engelstalige NIOD REWIND podcast on war & violence interviewen Anne van Mourik en Thijs Bouwknegt wetenschappers over de geschiedenis van massaal geweld, oorlog en genocide. Tijdens de gesprekken gaan ze in op het onderzoek en de achtergrond van deze mensen. Wie zijn zij? Waarom bestuderen ze het gewelddadige verleden? Waar gaat hun onderzoek over? Hoe doen ze onderzoek? Hoe wordt hier in de samenleving op gereageerd?

In de tiende aflevering praat Anne van Mourik met Roel Frakking over de term 'extreem geweld' en het belang van lokale dynamiek bij onderzoek naar dekolonisatieconflicten. Roel is postdoc-onderzoeker bij het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV, Leiden) waar hij onderzoek doet naar de regionale dynamiek van de Indonesische oorlog tegen de Nederlandse rekolonisatie (1945-1950). Zijn laatste publicatie, samen met professor Martin Thomas (Exeter) geschreven, gaat over de microdynamiek van geweld tijdens dekolonisatieconflicten in Zuidoost-Azië en Afrika na 1945 in de Low Countries Historical Review 135, 2 (2020).