Uitgelicht onderzoek

Het bekende seriewerk van dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dat verscheen tussen 1969 en 1988 komt voort uit een opdracht die hij in 1955 had gekregen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De veertien delen van Het Koninkrijk vormen nog steeds een vitaal onderdeel van de geschiedschrijving over Nederland en de toenmalige koloniën in de twintigste eeuw.  In het project Verrijkt Koninkrijk is de doorzoekbaarheid van De Jongs werk verder verbeterd en kunt u de zoekfunctie gebruiken. 

Het Koninkrijk in "the linked data cloud" (bron: Victor de Boer)

Onderzoekers: dr. Victor de Boer (VU), Lars Buitinck (UvA) , dr. Johan van Doornik (UvA), dr. Marjan Grootveld (DANS), Marc Kemps-Snijders (Meertens Instituut), dr. Maarten Marx (UvA), Prof dr. Kees Ribbens (NIOD), drs. Tim Veken (NIOD)
Looptijd: 2012-2013
Publicatiehttp://www.loedejongdigitaal.nl/search/
Samenwerkingsverband: Universiteit van Amsterdam, Vrij Universiteit Amsterdam, DANS-KNAW, Meertens Instituut

Meer informatie:

Nieuwe (onder)zoek(s)technieken maken het nu ook mogelijk vragen te stellen die voorheen slechts moeizaam te beantwoorden waren. Om dat in de praktijk te brengen zal worden achterhaald welke rol De Jong zag weggelegd voor de verzuilde structuur van de Nederlandse samenleving.

In aansluiting daarop kan ook zijn visie op andere gemeenschappen in bezet Nederland in kaart worden gebracht. Dat is gebeurd in het CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)-onderzoeksprogramma ‘Verrijkt Koninkrijk’ waarin het NIOD samenwerkt met universiteiten (UvA en VU) en zusterinstituten van de KNAW (DANS en het Meertens Instituut).

Zie voor meer achtergrondinformatie ook de blog van Victor de Boer.