In het kader van het CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)-onderzoeksprogramma werkt het NIOD binnen het Verrijkt Koninkrijk-project samen met universiteiten (UvA en VU) en zusterinstituten van de KNAW (DANS en het Meertens Instituut) om het gedigitaliseerde corpus beter doorzoekbaar te maken en te koppelen aan andere relevante bronnen.

De daarbij te produceren bewerking van De Jongs gedigitaliseerde teksten zal uiteindelijk ook tal van informatieve weblinks opleveren die hedendaagse belangstellenden verder de weg wijzen in de beschikbare kennis over de Tweede Wereldoorlog. Daarmee blijft De Jong ook via nieuwe media een bijdrage leveren aan de voortgaande uitwisseling van inzichten over dit ingrijpende verleden.

 

 

 

Schematische weergave van De Jongs Koninkrijk in de Linked Data-"cloud". Bron: Victor de Boer.