Voor eenvoudige vragen, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van bepaalde collecties of documenten, geeft het NIOD de voorkeur aan telefonisch contact. Zo kan bijvoorbeeld snel duidelijk gemaakt worden of het voor iemand de moeite loont om een bezoek aan ons te brengen of een schriftelijke vraag te richten aan het instituut. Dergelijke of meer uitgebreide vragen kunnen ook met behulp van het contactformulier worden gesteld. Voordat u het instituut benadert, raden wij aan onze website te bekijken. Veel vragen kunnen op die manier al snel worden beantwoord.

Vragen die schriftelijk aan het instituut worden voorgelegd kunnen soms beantwoord worden door een verwijzing naar de studiezaal van het instituut of naar een andere instantie. In het algemeen geldt natuurlijk dat niet op iedere vraag een antwoord kan worden gegeven. (zie verder onder: Servicenormen).