Ga direct naar: Inhoud

Zijn alle collecties onbeperkt toegankelijk?

Bij het inzien van archieven van het NIOD moet rekening worden gehouden met eventuele restricties met betrekking tot de openbaarheid.

Bij elk archief wordt vermeld welk openbaarheidsregime geldt en welke voorwaarden voor inzage aan een bepaalde archiefcollectie verbonden zijn. U kunt deze informatie vinden op onze archiefwebsite, in de inventaris van het desbetreffende archief onder het kopje 'openbaarheid'. Zie bijvoorbeeld de inventaris van het archief 103 Nederlandsche omroep:

 

-

Er bestaan drie varianten wat betreft de (beperkte) openbaarheid van archieven, als volgt geformuleerd: 

1. Het archief is (gedeeltelijk) openbaar.

Toelichting: Het archief is zonder meer in te zien, er hoeft geen archiefverklaring getekend te worden.

2. Het archief is (gedeeltelijk) beperkt openbaar (‘lichte’ variant).  “Documenten zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.”

Toelichting: In dit geval kan men langskomen, ter plaatse de archiefverklaring ondertekenen, waarna het materiaal direct is in te zien.

3: Het archief is (gedeeltelijk) beperkt openbaar (‘zware’ variant). “Documenten zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.”

Toelichting: Als deze regel wordt vermeld dient er eerst een schriftelijk verzoek te worden gestuurd naar ons instituut, waarin u onder meer dient te motiveren waarom u inzage wenst. Het verzoek kan worden ingediend via het contactformulier Toestemming Archief. Na schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD kunt u langskomen in de studiezaal om het gevraagde materiaal in te zien (ook dan dient de archiefverklaring te worden ondertekend).

Het dient de aanbeveling vooraf in de inventaris goed te bestuderen of een inventarisnummer openbaar/beperkt openbaar is en of voorafgaand aan een bezoek, eerst een schriftelijk verzoek tot inzage moet worden gericht aan de directeur. Dit kan een vergeefse gang naar onze studiezaal besparen.

N.B. Vanwege de bescherming van de privacy is het in de regel niet toegestaan reproducties te (laten) maken van beperkt openbare documenten. Daarnaast moet ook voor het fotograferen van openbare documentatie altijd eerst toestemming worden gevraagd.

Zie voor meer informatie de Servicenormen van het NIOD.

 

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag