Het NIOD stelt de archieven en collecties over oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de Holocaust en andere genociden in de 20ste en 21ste eeuw beschikbaar voor alle belangstellenden: digitaal of in de studiezaal.

 

Archief

Het NIOD beheert ruim 400 archieven over de Tweede Wereldoorlog.

Beeldbank WO2

In Beeldbank WO2 zijn ruim 175.000 beelden over de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht.

Bibliotheek

De NIOD-bibliotheek omvat bijna 75.000 publicaties over oorlog, de Holocaust en genocide.

Webprojecten

Oorlogsaffiches 1940-1945

5000 oorlogsaffiches uit Nederland en Nederlands-Indië (1940-1945).

Oorlogsdagboeken

Egodocumenten uit Nederland en Nederlands-Indië over de Tweede Wereldoorlog.

Erfenissen van collaboratie

Onderzoek naar de positie van collaborateurs in de naoorlogse Nederlandse samenleving.