Het NIOD stelt de archieven en collecties over oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de Holocaust en andere genociden in de 20ste en 21ste eeuw beschikbaar voor alle belangstellenden: digitaal of in de studiezaal.

 

Archief

Het NIOD beheert ruim 400 archieven over de Tweede Wereldoorlog.

Beeldbank WO2

In Beeldbank WO2 zijn ruim 175.000 beelden over de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht.

Bibliotheek

De NIOD-bibliotheek omvat bijna 75.000 publicaties over oorlog, de Holocaust en genocide.

Webprojecten

Wegwijzer Archieven WO2

Deze website wijst de weg naar oorlogsgerelateerde archieven door heel Nederland.

Oorlogsgetroffenen WO2

Archieven van organisaties en personen die zich hebben ingezet voor oorlogsgetroffenen.

Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950

Digitale verzameling van negen jeugdtijdschriften uit de periode 1883-1950.