15 oktober 2018

In vernietigingskamp Sobibor zijn ongeveer 170.000 joden uit heel Europa

8 oktober 2018

Conny Kristel is op zaterdag 6 oktober 2018 overleden aan de gevolgen van borstkanker. De NIOD-gemeenschap verliest een geliefd en gerespecteerd collega, die unieke bijdragen heeft geleverd aan het werk en de internationale reputatie van het instituut. Als historica is Conny bekend geworden door publicaties over de geschiedenis van de Jodenvervolging en over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Sinds 2010 gaf ze leiding aan EHRI, een internationaal consortium met als doel de digitale toegankelijkheid van archieven en documentatiecollecties met betrekking tot de Jodenvervolging in Europa te verbeteren.

28 september 2018

Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) zoekt een zelfstandig werkende technisch informatiespecialist (1,0 fte).

27 september 2018

Enkele woorden bij de opening van de Mauthausen tentoonstelling in het NIOD. Door Frank van Vree, directeur NIOD.

13 september 2018

Inleiding publieksavond 'Dekolonisatie of rekolonisatie?', Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Door Frank van Vree, directeur NIOD en penvoerder onderzoeksprogramma.

6 september 2018

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben gezamenlijk besloten tot oprichting van een Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Het Expertisecentrum is ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en is op 1 september 2018 van start gegaan.