Lopend onderzoek

Programma's

Werkkampen, dwangarbeid en internering: welke omstandigheden maken dit mogelijk?

Grootschalig onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië.

 

http://www.cendari.eu/Parthenos ondersteunt digitale EU-projecten op het gebied van Digital Humanities. http://www.parthenos-project.eu/

Nieuwe visies op mensen in verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland 1940 – 1945.

Onderzoek naar populaire muziek en de opkomst van een nieuw publiek in Zuidoost-Azië.

Onderzoek naar de naoorlogse maatschappelijke ontwikkelingen in Japan en Nederland.

Onderzoeksprogramma naar zakelijke en familienetwerken van Chinezen in Indonesië.

Studie naar maatschappelijke processen na een periode van extreem oorlogsgeweld.

Projecten

Het Pilotproject Provenance Research on Objects of the Colonial Era (PPROCE) is een project van het Rijksmuseum Amsterdam, het Nationaal Museum van Wereldculturen

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft op 30 juni 2020 besloten het NIOD opdracht te verlenen tot het verrichten van vervolgonderzoek naar het funct

Het NIOD begint op verzoek van de Nederlandse Spoorwegen een vooronderzoek naar de geschiedenis van het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sinds de bevrijding in 1945 heeft het NIOD vele, vaak persoonlijke, documenten uit de Tweede Wereldoorlog verzameld.

Bones of Contention: Technologies of identification and politics of reconciliation in Vietnam is a research project funded by the Netherlands Organization for Scie

Onderzoek naar de impact van deze presentatiewijze binnen Holocaust-educatie.

Dit project zoomt in op het gebruik van Tweede Wereldoorlog-informatie op Wikipedia.

Analyse van de pogingen van de nazi's op de Europese archeologie te denationaliseren. 

 

In dit project wordt onderzocht hoe wereldoorlogen op populaire en eigentijdse wijze vertolkt worden in stripverhalen.

Ontwikkeling database met Holocaustslachtoffers die zijn vermoord in kamp Old Fairground. 

Dit onderzoek brengt archiefcollecties van Joodse Raden uit zeven Europese landen samen. 

Promotieonderzoek naar sociale reacties op de Nederlandse voedselcrisis in de periode 1944-1946.

Dit project ontwikkelt een model om verdrongen herinneringen aan massaal geweld te visualiseren.

Onderzoek naar de rol van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) tijdens de bezetting.

Project over continuïteiten in de jaren '40 met betrekking tot gewelddadige conflicten in Europa en Azië.

Onderzoek naar de massamoord op Joden bij het ravijn van Babi Jar (Kiev, Oekraïne) in 1941.

Onderzoek naar de politieke stijl van massabewegingen in de periode 1918-1940.

Jaap en Ischa Meijer verbindt de familiegeschiedenis met de geschiedenis van Nederlandse Joden.

Cultuur-historisch onderzoek naar het cultureel-mentale klimaat in Nederland tijdens het Interbellum.