Lopend onderzoek

Programma's

Vanaf 1933 zijn door toedoen van het naziregime veel kunstwerken onvrijwillig uit het bezit geraakt van hun eigenaren.

Werkkampen, dwangarbeid en internering: welke omstandigheden maken dit mogelijk?

Grootschalig onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië.

 

http://www.cendari.eu/Parthenos ondersteunt digitale EU-projecten op het gebied van Digital Humanities. http://www.parthenos-project.eu/

Nieuwe visies op mensen in verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland 1940 – 1945.

Onderzoek naar populaire muziek en de opkomst van een nieuw publiek in Zuidoost-Azië.

Onderzoek naar de naoorlogse maatschappelijke ontwikkelingen in Japan en Nederland.

Onderzoeksprogramma naar zakelijke en familienetwerken van Chinezen in Indonesië.

Studie naar maatschappelijke processen na een periode van extreem oorlogsgeweld.

Projecten

Onderzoek naar de impact van deze presentatiewijze binnen Holocaust-educatie.

Dit project zoomt in op het gebruik van Tweede Wereldoorlog-informatie op Wikipedia.

Analyse van de pogingen van de nazi's op de Europese archeologie te denationaliseren. 

 

In dit project wordt onderzocht hoe wereldoorlogen op populaire en eigentijdse wijze vertolkt worden in stripverhalen.

Ontwikkeling database met Holocaustslachtoffers die zijn vermoord in kamp Old Fairground. 

Dit onderzoek brengt archiefcollecties van Joodse Raden uit zeven Europese landen samen. 

Promotieonderzoek naar sociale reacties op de Nederlandse voedselcrisis in de periode 1944-1946.

Dit project ontwikkelt een model om verdrongen herinneringen aan massaal geweld te visualiseren.

Onderzoek naar de rol van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) tijdens de bezetting.

Project over continuïteiten in de jaren '40 met betrekking tot gewelddadige conflicten in Europa en Azië.

Onderzoek naar de massamoord op Joden bij het ravijn van Babi Jar (Kiev, Oekraïne) in 1941.

Onderzoek naar de politieke stijl van massabewegingen in de periode 1918-1940.

Jaap en Ischa Meijer verbindt de familiegeschiedenis met de geschiedenis van Nederlandse Joden.

Cultuur-historisch onderzoek naar het cultureel-mentale klimaat in Nederland tijdens het Interbellum.