Ga direct naar: Inhoud
-

Studiezaal en Bibliotheek

In de studiezaal van het NIOD kan de collectie van het NIOD geraadpleegd worden. Bezoekers ontvangen na aankomst een bezoekerspas die toegang verschaft tot de studiezaal. Aan een bezoek aan de studiezaal zijn geen kosten verbonden. De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.30. De studiezaal is op maandag gesloten.

Let op: tijdelijke sluiting studiezaal

Komende zomer staat er groot onderhoud aan de studiezaal gepland. Hierdoor is de studiezaal vanaf 3 juli tot en met 4 september 2023 gesloten. De papieren archief- en bibliotheekcollectie van het NIOD zijn hierdoor in die periode niet raadpleegbaar.

Tijdens de verbouwing worden onder andere de plafonddoeken en de vloerbedekking vervangen. Ook zal er duurzamere verlichting worden aangebracht en krijgt de balie een opfrisbeurt. Na deze periode verwelkomen we u graag in onze vernieuwde studiezaal.

Toegang tot het archief wordt alleen verleend aan onderzoekers en studenten met een zwaarwegend belang, bijvoorbeeld urgentie of deadline. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 020 52 33 800. De medewerkers van het NIOD behouden het recht voor om uw verzoek af te wijzen, of om anderen voorrang te geven. Kom alleen naar het NIOD wanneer uw verzoek schriftelijk bevestigd is.

Kijk hier op welke andere (feest)dagen het NIOD gesloten is. 

Hoe kunt u een bezoek aan het NIOD voorbereiden? 

  • In de online archiefinventaris en bibliotheekcatalogus is te vinden of er over een bepaald onderwerp materiaal bij het NIOD aanwezig is. Let op: archiefstukken zijn niet vooraf te reserveren.
  • De bibliotheek kent een open opstelling, zodat u de boeken direct kunt raadplegen. Enkele deelcollecties dient u aan te vragen met behulp van aanvraagstroken die te verkrijgen zijn bij de uitgiftebalie.
  • Ga vooraf na of de gewenste inventarisnummers beperkt openbaar zijn. In enkele gevallen zal eerst een verzoek tot inzage moeten worden gericht aan de directeur van het NIOD, zie ook de pagina ‘Zijn alle collecties onbeperkt toegankelijk?’. Pas na het verkrijgen van deze toestemming kan het gewenste stuk ingezien worden in de studiezaal.
  • Bekijk alvast de huisregels van de studiezaal van het NIOD.

Vragen stellen tijdens uw bezoek

Voor overige vragen over de collectie of voor hulp bij het zoeken naar informatie is er bij de balie altijd een studiezaalmedewerker aanwezig.

Servicenormen & tarieven

Een uitgebreidere beschrijving van de dienstverlening van het NIOD is vastgelegd in de servicenormen. Voor het (laten) maken en toezenden van fotokopieën en scans moet worden betaald. De tarievenlijst geeft een overzicht van de kosten.

Deel deze pagina
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
020 52 33 800
Openingstijden studiezaal
  • Di - Vr09:00 - 17:30 u
  • Gesloten op maandag