In de studiezaal van het NIOD kunt u de collecties raadplegen en zelf historisch onderzoek verrichten. Voordat u de zaal bezoekt, moet u zich registeren bij de receptie. U ontvangt dan een bezoekerspas waarmee u de studiezaal kunt betreden. Aan een bezoek aan de studiezaal zijn geen kosten verbonden.

Studiezaal

Archieven & collecties

Op deze website kunt u nagaan of er over een bepaald onderwerp materiaal bij het NIOD aanwezig is. Ook heeft u de mogelijkheid om in de zaal de archiefinventarissen en andere toegangen te bekijken.

Gevonden archiefstukken kunt u via de aanvraagcomputer in de studiezaal automatisch aanvragen. In principe ligt het gevraagde materiaal binnen vijftien minuten op uw tafel.

Bibliotheek

Het overgrote deel van de bibliotheek is direct raadpleegbaar en is te vinden in de studiezaal. In de depots liggen, naast de archiefcollecties, nog de tijdschriftencollectie en enkele andere kleine deelcollecties.

Draadloos internet

Het NIOD heeft draadloos internet. Het wachtwoord is opvraagbaar bij de baliemedewerker.

Overige vragen

Voor overige vragen over de collectie of voor hulp bij het zoeken naar informatie is er bij de balie altijd een studiezaalmedewerker aanwezig.

Servicenormen & tarieven

Een uitgebreidere beschrijving van de dienstverlening van het NIOD is vastgelegd in de servicenormen. Voor het (laten) maken en toezenden van fotokopieën en onderzoek in opdracht moet worden betaald. Een overzicht van de kosten vindt u op de tarievenlijst.