In de studiezaal van het NIOD kunt u de collecties raadplegen en zelf historisch onderzoek verrichten. Voordat u de zaal bezoekt, moet u zich registeren bij de receptie. U ontvangt dan een bezoekerspas waarmee u de studiezaal kunt betreden. Aan een bezoek aan de studiezaal zijn geen kosten verbonden.

Let op: Beperkte openstelling archief en bibliotheek

Vanaf 25 mei 2020 kunt u in beperkte mate weer gebruik maken van het archief en de bibliotheek van het NIOD voor studie en onderzoek. Toegang tot het NIOD is in eerste instantie alleen op afspraak voor een of twee dagdelen (10.00-13.00 en/of 13.30 – 16.30). Per dagdeel is er plek voor maximaal tien bezoekers. Bezoekers en medewerkers volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Wij verzoeken u vriendelijk een mondmasker te dragen bij een bezoek aan het NIOD.

Indien u voor archiefonderzoek komt is het raadzaam vooraf na te gaan of de gewenste inventarisnummers beperkt openbaar zijn. In enkele gevallen zal eerst een verzoek tot inzage moeten worden gericht aan de directeur van het NIOD, zie ook de veelgestelde vragen, specifiek over ‘Variant 2. Pas na deze toestemming kan een afspraak gemaakt worden met de studiezaal.

Bezoekers kunnen zich aanmelden via:

Toegang tot het archief en de bibliotheek is alleen op afspraak. Bij overinschrijving wordt door ons gekeken of er sprake is van een zwaarwegend belang (bijvoorbeeld een deadline).​ Dit kan inhouden dat iemand voorrang krijgt op basis van urgentie. Kom alleen naar het NIOD wanneer uw verzoek bevestigd is.

Beperkte toegang

 • Toegang tot de studiezaal is alleen op afspraak voor een of twee dagdelen (10:00-13:00 en/of 13:30-16:30);
 • We laten maximaal tien bezoekers per dagdeel toe in de studiezaal.

Richtlijnen voor veilig gebruik

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts;
 • Houd in het gebouw altijd minstens 1.5 meter afstand van andere bezoekers / NIOD-medewerkers;
 • Draag een mondmasker;
 • Ieder houdt zich strikt aan de aanwijzingen van de studiezaalbeheerder en aan de aangebrachte aanwijzingen op bureaus, deuren en vloeren;
 • Bij en na binnenkomst in het gebouw was/ontsmet u meteen uw handen;
 • Voor en na gebruik van gedeelde apparatuur maakt u deze schoon met ontsmettingsmiddel. Het NIOD plaatst hiertoe naast alle PCs en werkplekken schoonmaakdoekjes met desinfecterende spray;
 • Leg gebruikte boeken (ook boeken waar u even kort in heeft gekeken) en archiefstukken zelf op de verzamelplek, waarna een NIOD-medewerker deze weer terug legt;
 • U kunt nog steeds gebruik maken van de garderobe en kluisjes;
 • De koffieautomaat, snoepautomaat en stoelen en tafels in de hal zijn niet in gebruik, houdt hier rekening mee bij de planning van uw bezoek.
Studiezaal

Archieven & collecties

Op deze website kunt u nagaan of er over een bepaald onderwerp materiaal bij het NIOD aanwezig is. Ook heeft u de mogelijkheid om in de zaal de archiefinventarissen en andere toegangen te bekijken.

Gevonden archiefstukken kunt u via de aanvraagcomputer in de studiezaal automatisch aanvragen. In principe ligt het gevraagde materiaal binnen vijftien minuten op uw tafel.

Bibliotheek

Het overgrote deel van de bibliotheek is direct raadpleegbaar en is te vinden in de studiezaal. In de depots liggen, naast de archiefcollecties, nog de tijdschriftencollectie en enkele andere kleine deelcollecties.

Draadloos internet

Het NIOD heeft draadloos internet. Het wachtwoord is opvraagbaar bij de baliemedewerker.

Overige vragen

Voor overige vragen over de collectie of voor hulp bij het zoeken naar informatie is er bij de balie altijd een studiezaalmedewerker aanwezig.

Servicenormen & tarieven

Een uitgebreidere beschrijving van de dienstverlening van het NIOD is vastgelegd in de servicenormen. Voor het (laten) maken en toezenden van fotokopieën en onderzoek in opdracht moet worden betaald. Een overzicht van de kosten vindt u op de tarievenlijst.