In de studiezaal van het NIOD kunnen de collectie en de bibliotheek van het NIOD geraadpleegd worden. Vooraf reserveren voor bezoek aan de studiezaal is verplicht. Bezoekers ontvangen na aankomst een bezoekerspas die toegang verschaft tot de studiezaal. Aan een bezoek aan de studiezaal zijn geen kosten verbonden.

Toegang tot collectie en bibliotheek van het NIOD is mogelijk op afspraak voor één of twee dagdelen (10.00-13.00 en/of 13.30-16.30). Per dagdeel is er plek voor maximaal tien bezoekers.

Voorbereiding:

 • In de online inventaris is te vinden of er over een bepaald onderwerp materiaal bij het NIOD te vinden is. Archiefstukken kunnen tijdens het bezoek via de aanvraagcomputer in de studiezaal aangevraagd worden voor inzage.
 • Ga vooraf na of de gewenste inventarisnummers beperkt openbaar zijn. In enkele gevallen zal eerst een verzoek tot inzage moeten worden gericht aan de directeur van het NIOD, zie ook de veelgestelde vragen, specifiek over Variant 2. Pas na het verkrijgen van deze toestemming kan een afspraak gemaakt worden voor raadpleging in de studiezaal.

Aanmelding:

Bij overinschrijving wordt door ons gekeken of er sprake is van een zwaarwegend belang (bijvoorbeeld een deadline).​ Dit kan inhouden dat iemand voorrang krijgt op basis van urgentie. Kom alleen naar het NIOD wanneer de reservering bevestigd is.

Richtlijnen tijdens bezoek:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts;
 • Houd in het gebouw altijd minstens 1.5 meter afstand van andere bezoekers / NIOD-medewerkers;
 • Draag een mondmasker bij verplaatsing door het gebouw en de studiezaal;
 • Ieder houdt zich strikt aan de aanwijzingen van de studiezaalbeheerder en aan de aangebrachte aanwijzingen op bureaus, deuren en vloeren;
 • Was/ontsmet meteen de handen bij en na binnenkomst in het gebouw;
 • Maak gedeelde apparatuur voor en na gebruik schoon met ontsmettingsmiddel. Het NIOD plaatst hiertoe naast alle PCs en werkplekken schoonmaakdoekjes met desinfecterende spray;
 • Leg gebruikte boeken (ook boeken waar even kort in gekeken is) en archiefstukken zelf op de verzamelplek, waarna een NIOD-medewerker deze weer terug legt;
 • Maak gebruik van garderobe en kluisjes;
 • De koffieautomaat, snoepautomaat en stoelen en tafels in de hal zijn niet in gebruik, houdt hier rekening mee bij de planning van het bezoek.
Studiezaal

Overige vragen

Voor overige vragen over de collectie of voor hulp bij het zoeken naar informatie is er bij de balie altijd een studiezaalmedewerker aanwezig.

Servicenormen & tarieven

Een uitgebreidere beschrijving van de dienstverlening van het NIOD is vastgelegd in de servicenormen. Voor het (laten) maken en toezenden van fotokopieën en onderzoek in opdracht moet worden betaald. De tarievenlijst geeft een overzicht van de kosten.