Wilt u iets weten over de dienstverlening van het NIOD? Bent u op zoek naar informatie over een bepaald persoon? Of heeft u vragen over de Tweede Wereldoorlog of andere periodes van massaal geweld? Veel antwoorden kunt u vinden bij Veelgestelde vragen. U kunt ook een schriftelijke vraag insturen. Let wel, aan de beantwoording van een inhoudelijk vraag zijn kosten verbonden.

Kosten

Als onze medewerkers onderzoek moeten verrichten om een inhoudelijke vraag te beantwoorden, rekent het NIOD een onderzoekstarief van € 25,00 per half uur.

Vooraf maakt een medewerker een inschatting van de benodigde onderzoekstijd, waarna een offerte naar de vraagsteller wordt verstuurd. Indien de vraagsteller binnen twee weken niet akkoord gaat, wordt de opdracht geannuleerd. Wanneer de vraagsteller wel akkoord gaat, zal het NIOD in principe binnen drie weken het antwoord verzenden.

Hoewel het onderzoek nauwgezet wordt uitgevoerd door onze medewerkers, kan een garantie dat de gezochte gegevens in onze collecties aanwezig zijn, niet worden gegeven.

De factuur zal na afronding van het onderzoek worden toegestuurd.

Beantwoording

Ook moet u rekening houden met dat niet alle vragen inhoudelijk schriftelijk kunnen worden beantwoord. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor de beantwoording van een vraag uitgenodigd wordt om de studiezaal te komen bezoeken, of dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie.

Schriftelijke vraag

Het stellen van een schriftelijke vraag kan via ons contactformulier of per post.