Persberichten

17 juni 2019

Op maandag 17 juni 2019 is het eerste exemplaar van Op eigen gezag.

6 september 2018

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben gezamenlijk besloten tot oprichting van een Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Het Expertisecentrum is ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en is op 1 september 2018 van start gegaan.

15 mei 2018

Meer dan 70 jaar na de publicatie van ‘Het Achterhuis’ zijn twee