Persberichten

6 september 2018

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben gezamenlijk besloten tot oprichting van een Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Het Expertisecentrum is ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en is op 1 september 2018 van start gegaan.

15 mei 2018

Meer dan 70 jaar na de publicatie van ‘Het Achterhuis’ zijn twee

26 december 2017

De Volkskrant publiceerde op 26 december 2017 (online) een arti

25 november 2017

Dit bericht is gerectificeerd op 1 februari 2019.

13 september 2017

A consortium of seven archive and research institutes from Europe and Is