Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de dienstverlening van het NIOD.

Bezoek aan de studiezaal

In de studiezaal van het NIOD kunt u de collecties raadplegen en zelf historisch onderzoek verrichten. Voordat u de zaal bezoekt, moet u zich registeren bij de receptie. U ontvangt dan een bezoekerspas waarmee u de studiezaal kunt betreden.

Aan een bezoek aan de studiezaal zijn geen kosten verbonden. De studiezaal is ook voor minder-validen goed toegankelijk.

Voor overige vragen over de collectie of voor hulp bij het zoeken naar informatie is er bij de balie altijd een studiezaalmedewerker aanwezig.

Raadplegen van archiefstukken

Op deze website kunt u nagaan of er over een bepaald onderwerp materiaal bij het NIOD aanwezig is. Ook heeft u de mogelijkheid om in de zaal de archiefinventarissen en andere toegangen te bekijken. Gevonden archiefstukken kunt u via de aanvraagcomputer in de studiezaal automatisch aanvragen. In principe ligt het gevraagde materiaal binnen vijftien minuten op uw tafel.

Een groot deel van de archiefcollectie is volledig openbaar, echter voor bepaalde archieven gelden vanwege de bescherming van de privacy van nog levende personen voorwaarden voor inzage. In deze gevallen zullen wij u vragen een archiefverklaring te ondertekenen of schriftelijk toestemming voor inzage aan te vragen bij de directeur van het NIOD. In de inventarissen van onze archiefcollecties staat onder het kopje 'openbaarheid' vermeld welke voorwaarden voor inzage aan een bepaald archief verbonden zijn.

Door middel van een reserveringsstrookje (dat bij de balie verkrijgbaar is) kan het geraadpleegde materiaal voor een volgend bezoek op korte termijn worden gereserveerd.

Raadplegen van bibliotheekmateriaal

Via de website is de bibliotheekcatalogus in te zien. Bezoekers kunnen de bibliotheekcollectie in de studiezaal raadplegen.

Het overgrote deel van de bibliotheek is direct raadpleegbaar en is te vinden in de studiezaal. In de depots liggen, naast de archiefcollecties, nog de tijdschriftencollectie en enkele andere kleine deelcollecties.
Het NIOD leent geen materiaal uit. Wel bestaat de mogelijkheid tot het maken van fotokopieën en kunt u door middel van een reserveringsstrookje het geraadpleegde materiaal voor korte termijn reserveren.

Raadplegen van de fotocollectie

De fotocollectie van het NIOD is vrijwel geheel gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de website Beeldbank WO2.

In Beeldbank WO2 zijn ruim 175.000 beelden over de Tweede Wereldoorlog bijeengebracht. Ze zijn afkomstig uit de collecties van een groot aantal Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD. U vindt in deze omvangrijke databank de meest uiteenlopende foto's, tekeningen en affiches; van de Duitse inval in de meidagen van 1940 tot de intocht van de Canadezen in Amsterdam en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Het beeldmateriaal kunt u via Beeldbank WO2 bekijken en bestellen.

Draadloos internet (wifi)

Het NIOD heeft draadloos internet. Het wachtwoord is opvraagbaar bij de baliemedewerker.

Maken van fotokopieën

Bij het NIOD kunt u fotokopieën (laten) maken. Hieronder een overzicht van de voorwaarden:

Voorwaarden

  • Boeken en tijdschriften: bezoekers kunnen zonder toestemming gepubliceerd materiaal kopiëren, met uitzondering van kwetsbaar materiaal.
  • Archiefmateriaal: voor elke te maken fotokopie moet toestemming worden gevraagd aan de studiezaalmedewerker. Op grond van de staat van het document, de Archiefwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal de medewerker al dan niet toestemming verlenen. Archiefstukken mogen niet door uzelf worden gekopieerd.
  • Zelf fotograferen in de studiezaal: het gebruik van (digitale) camera's is alleen toegestaan na toestemming van de studiezaalmedewerker. Ook hierbij zal de medewerker zich beroepen op de Archiefwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien toestemming wordt verleend, kan men de desbetreffende stukken zelf fotograferen in de reproruimte.

Verzoeken om informatie

Op een verzoek om informatie per brief of e-mail wordt in principe binnen een termijn van drie weken gereageerd. Voor telefonische verzoeken om informatie zult u zoveel mogelijk doorverbonden worden met de studiezaalmedewerker. Wanneer deze niet bereikbaar is, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Niet alle vragen kunnen ook inhoudelijk schriftelijk worden beantwoord. Het is dus heel goed mogelijk dat u voor de beantwoording van een vraag uitgenodigd wordt om de studiezaal te komen bezoeken, of dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie.

Aan de beantwoording van een inhoudelijke vraag, waarvoor onze medewerkers onderzoek moeten verrichten, zijn kosten verbonden. Het NIOD rekent een onderzoekstarief van € 25,00 per half uur.

Vooraf maakt een medewerker een inschatting van de benodigde onderzoekstijd, waarna een offerte naar de vraagsteller wordt verstuurd. Indien de vraagsteller binnen twee weken niet akkoord gaat, wordt de opdracht geannuleerd. Wanneer de vraagsteller wel akkoord gaat, zal het NIOD in principe binnen drie weken het antwoord verzenden.

Hoewel het onderzoek nauwgezet wordt uitgevoerd door onze medewerkers, kan een garantie dat de gezochte gegevens in onze collecties aanwezig zijn, niet worden gegeven.

De factuur zal na afronding van het onderzoek worden toegestuurd.

Tarieven

De dienstverlening van het NIOD is grotendeels kosteloos. Wie de studiezaal bezoekt hoeft daar niet voor te betalen. Ook schriftelijke vragen die snel en eenvoudig zijn te beantwoorden behoren tot deze gratis dienstverlening. Voor het (laten) maken en toezenden van fotokopieën en onderzoek in opdracht moet worden betaald.

Tarieven Fotokopieën

Kopieerkaarten (zelfbediening, alleen voor gepubliceerd materiaal)
Aantal kopieën Prijs (€)
5 kopieën 1,00
10 kopieën 2,00
50 kopieën 10,00
100 kopieën 20,00

Archiefkopieën

€ 0,50 per kopie

Tarief voor onderzoek in opdracht

€ 25,00 per half uur

Suggesties en klachten

Als u suggesties voor verbetering van de dienstverlening of klachten daarover heeft, neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen.