In 2010 fuseerde het NIOD met het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies (CHGS) tot het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het CHGS, opgericht in 2002, had zich in korte tijd ontwikkeld tot een zelfstandig instituut. Met behulp van wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten wist het CHGS de actuele problematiek van genociden als wereldwijd fenomeen te benaderen vanuit vergelijkend perspectief. Zo organiseerde het CHGS onder andere in 2008 het internationale congres 60 Years Genocide Convention en zette het samen met de Universiteit van Amsterdam het mastertraject Holocaust- en Genocidestudies op.

Net als het NIOD bewoog het CHGS met zijn activiteiten op het grensvlak van wetenschap en maatschappij. Waarbij het NIOD de Tweede Wereldoorlog als vertrekpunt nam, bestreek het CHGS de hele wereld, met als ijkpunt het begrip genocide en de discussies over dit begrip.

December 2010, symposium ter gelegenheid van de fusie van het NIOD en het CHGS