Budget en Fondsenwerving

Budget en Fondsenwerving

Helaas gaat alleen de zon voor niets op. Gelukkig hoeft een HMD-activiteit ook niet veel geld te kosten. We weten uit voorgaande jaren dat veel bijzondere activiteiten zijn georganiseerd met een klein of zelfs geen budget.

Als je een klein budget hebt, zorg er dan voor dat je het geld goed besteedt en dat het voor iedereen duidelijk is waaraan je het besteedt. Openheid is erg belangrijk, zeker als het om publiek geld gaat.

Hieronder een aantal tips om de kosten laag te houden en veel mensen naar je activiteit te krijgen:

  • Werk samen met een school, (sport)vereniging, filmhuis of theater. Zij kunnen niet alleen je activiteit promoten maar ook meedenken over je activiteit. Bovendien mag je meestal ook gelijk gebruik maken van de technische faciliteiten die deze instellingen hebben.
  • Zeg tegen zoveel mogelijk instanties - zoals een bibliotheek of een gemeente - dat je een HMD-activiteit organiseert. Wellicht dat zij ook bezig zijn iets te organiseren en kunnen jullie ideeën uitwisselen. Als ze nog niet betrokken zijn, promoot dan je activiteit. Misschien dat ze volgend jaar ook mee willen doen.
  • Betrek de lokale media bij de organisatie en zorg voor publiciteit. We komen hier uitgebreider op terug bij het onderwerp ‘publiciteit’.
  • Ga op zoek naar een sponsor. Kijk in je omgeving of er bedrijven zijn die je (financieel) willen helpen.