Getuigenverhaal: Johan de Jonge

Getuigenverhaal: Johan de Jonge

10-11-1973; Srebrenica 1995 (dutchbat III)

Als jonge knul werd Johan uitgezonden naar de enclave Srebrenica. Wat zich daar allemaal heeft afgespeeld werd wereldnieuws. Johan is zich ervan  bewust dat hij getuige was van de genocide in Srebrenica. Hij is dan ook van mening dat het broodnodig is dat Nederlandse scholieren hier meer over leren en daarom staat hij regelmatig voor de klas. 

‘Dat je er was, meeleefde en belangstelling had, gaf de overlevenden voldoening; je was hen niet vergeten.’

‘In 2009 ben ik weer bij Defensie aan de slag gegaan, waarom? Om hopelijk een steentje bij te kunnen dragen aan een vreedzame wereld.’