Uitgeverij Verbum en het NIOD bundelden alle passages over de Jodenvervolging uit de longseller Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong. In de nieuwe postume monografie ‘Loe de Jong – Jodenvervolging in Nederland 1940-1945’ worden ook het leven en werk van Loe de Jong belicht.

Historicus Loe de Jong, voormalig directeur van de Rijksdienst voor Oorlogsdocumentatie (de voorganger van het huidige NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) schreef het veelgeprezen mammoetwerk. Dit veertiendelige overzichtswerk (dat in dertig boekbanden werd gepubliceerd) verscheen in de periode 1969 t/m 1994. Doordat het De Jong een kwart eeuw kostte om de boeken te schrijven, kregen de lezers geen helder en integraal beeld van het meest omvangrijke thema uit Loe de Jongs levenswerk: zijn analyse van de Jodenvervolging in Nederland. Dat is waarom uitgeverij Verbum en het NIOD besloten om alle passages over de Jodenvervolging in twee nieuwe overzichtelijke boeken te bundelen en te voorzien van inleidingen.

Postume monografie

In de eerste delen van Het Koninkrijk gebruikte Loe de Jong de term Holocaust nog niet. En ook na de publicatie van het laatste deel, in1994, is de geschiedschrijving over de internationale Holocaust niet stil blijven staan. Toch blijft het raamwerk van De Jongs analyse onomstreden en voor iedereen relevant.

Om de historische ontwikkelingen en achtergronden voor nieuwe lezers te schetsen, wordt het leven en werk van Loe de Jong in deze postume monografie belicht in drie inleidingen, geschreven door dr. Boudewijn Smits (biograaf – o.a. Loe de Jong, 1914-2005. Historicus met een missie), dr. Conny Kristel (senior onderzoeker van het NIOD en projectdirecteur EHRI – o.a. Geschiedschrijving als opdracht. Abel J. Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de Jodenvervolging) en prof. dr. Frank van Vree (directeur van het NIOD en hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de UvA – o.a. In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis).

Groot publiek

De Jong wilde niet dat zijn werk alleen door historici gelezen zou worden. Hij streefde er dan ook bewust naar een groot publiek te bereiken. Dat is hem gelukt. De delen van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog bereikten voor historische werken ongekend hoge oplagen en een brede lezerskring. De gemiddelde oplage van de delen bedroeg 75.000 exemplaren. Naar schatting 74.000 Nederlanders moeten de serie compleet in huis hebben. Het werk oogstte veel bewondering en werd met talloze prijzen bekroond.

Meer lezen?

Bestel hier een exemplaar.

Bekijk de TV-serie De Bezetting van Loe de Jong.

Download hier de complete reeks (PDF) van 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de oorlog' van Loe de Jong. De zoekfunctie voor de PDF's vindt u hier.  

 

Plaats van uitgave: 
Hilversum
Uitgever: 
Verbum
Jaar van uitgave: 
2018