Functie: 
Programmaleider Genocide Studies
Specialisatie: 
Transitional justice, Goelag, Stalinisme, erfenis van het communisme
E-mail: 
n.adler[at]niod[dot]knaw[dot]nl
Telefoon: 
+31 (0)20-5233800

Overzicht onderzoeksresultaten

Nanci Adler (1963) heeft Duitse taal en literatuur en Sovjet-studies gestudeerd aan Barnard College, Columbia University en Russisch en Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook haar promotie- en postdoctoraal onderzoek gedaan heeft.

Momenteel doceert Nanci Adler diverse onderwijsvakken in het kader van het Mastertraject Holocaust- en Genocidestudies binnen de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en begeleidt ze tevens promotie- en postdoctoraal onderzoek. Ze is programmaleider Genocidestudies van het NIOD. In 2015 werd zij benoemd tot hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met het NIOD en de KNAW. Als onderzoeker richt zij zich op transitional justice, de Goelag, Sovjet-terreur, de erfenis van het communisme en oral history en memory.

Adler is onder andere auteur of redacteur van Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag (Indiana University Press, 2012), The Gulag Survivor: Beyond the Soviet System (Transaction Publishers, 2002), Victims of Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement (Praeger Publishers, 1993), Understanding the Age of Transitional Justice: Crimes, Courts, Commissions, and Chronicling (Rutgers University Press, 2018), en Tapestry of Memory (Transaction Publishers, 2013) alsmede vele wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken over de nasleep van het Stalinisme.

Nevenfuncties

  • Heden: Academic Advisory Board Simon Wiesenthal Institute, Vienna
  • Heden: International Advisory Board Journal for Genocide Research
  • Heden: Steering Committee Historical Dialogues, Justice and Memory Network (Columbia University-based)
  • Heden: Bestuurslid Amsterdam School for Heritage, Memory, and Material Culture, University of Amsterdam
  • Heden: Raad van Advies Raam op Rusland
  • Heden: Raad van Advies ‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing
  • Heden: Redactielid Memory and Narrative
  • Heden: Redactielid Gulag Studies
  • 2007-2011: lid van de archiefcommissie van de Raad voor Cultuur
  • 2007-2009: bestuurslid van de Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies, Uppsala University